Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie IV 2017 - VIII 2017r. w biurze projektu w Raciborzu.

2. Formą zgłoszenia będą:

  Dokumenty aplikacyjne tj:

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Bema 24a/8 47-400 Racibórz przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

I etap rekrutacji:

Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:

  • miejsce zamieszkania woj. śląskie
  • osoby młode w wieku 15-29,tzw. młodzieży NEET. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
  • osoba bez pracy (bierna zawodowo lub bezrobotna/ długotrwale bezrobotna)

W ramach oceny dokumentów rekrutacyjnych można uzyskać punkty strategiczne :

Osoby bierne zawodowo - 20pkt,

Kobiety - 20pkt,

Osoby długotrwale bezrobotne - 10pkt,

Osoby z niepełnosprawnościami - 10pkt,

Osoby o niskich kwalifikacjach - 5pkt,

Osoby opiekujące się osobami zależnymi - 5pkt

Osoby zamieszkujące miasto Bytom - 10pkt

II etap rekrutacji:

Specjalista ds. rekrutacji i staży zbada motywację Uczestników do podjęcia udziału w projekcie (0-20pkt) oraz przeprowadzi krótki test pozwalający stwierdzić pozycję wiedzy Uczestników w ramach szkolenia na podstawie sumy pkt. zostanie stworzona ostateczna lista Uczestników projektu - 75 osób uwzględnia podział na płeć.

Script logo