Usługi

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu 4h/1os.
 • W przypadku osób z niepełnosprawnościami osoby te wezmą udział w Indywidualnym doradztwie dla osób niepełnosprawnych w ramach identyfikacji potrzeb 5UP (6h/os).
 • Dedykowane kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wybranego zawodu (8h/os.)
 • Wysokiej jakości szkolenia do wyboru:
  • Spawacz MAG – 2 grupy szkoleniowe po 146 h dla 24 Uczestników
  • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie  - 1 grupa szkoleniowa/ 96h dla 12 Uczestników
  • Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych - 1 grupa szkoleniowa/ 96h dla 12 Uczestników
  • Programista www/Grafik komputerowy- 2 grupy szkoleniowe po 96 h dla 24 Uczestników
 • 3 lub 4 miesięczne staże zawodowe

72 Uczestników, którzy zakończą szkolenie zawodowe zostaną skierowani na 3-m-czne staże, natomiast 15 Uczestników odbędzie 4 miesięczne staże już bez szkoleń zawodowych.

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie
Script logo